دوچرخه سواری شبانه

 چند شب پیش بعد از سالها برای دوچرخه سواری از منزل خارج شدم. هوا پاییزی و لطیف بود. نسبت به سالها قبل چیز زیادی فرق نکرده  و خوشبختانه توان بدنی من هم کم نشده بود. اما طرز رانندگی مردم و نحوه برخورد آنها با دوچرخه سواران بد تر شده. رانندگان دوچرخه سواران را مانند موجودات مزاحمی می دانند که باید آنها را از سر راه برداشت!

 اگر هم از پیاده رو ها حرکت کنید وجود عابران پیاده، دست انداز و چاله ها که در تاریکی شب پیاده رو دیده نمی شوند- راستی چرا پیاده رو های ما سیستم روشنایی جدا از خیابان ندارند؟- و شاخ و برگ درختان مزاحمت ایجاد می کنند.

در مجموع خیابان ها و پیاده رو های تهران  برای دوچرخه سواری چه به عنوان ورزش و چه به عنوان وسیله نقلیه جای مناسبی نیست.

/ 0 نظر / 15 بازدید