فلاش بک مجله فیلم

سالهاست  که مجله فیلم صفحه ای با عنوان فلاش بک دارد و خوانندگان نظرات خود را می نویسند. از چند سال گذشته سیستم پیامکی فلاش بک راه اندازی شده است .حال مجله فیلم در فراخوانی در مورد این صفحه نظر سنجی کرده است. نظر نگارنده را در زیر می خوانید.

- استفاده از سیستم پیامک خوب و راحت است. من خود در طول سالهایی که خواننده مجله بودم و در زمانی که سیستم پیامک راه اندازی نشده بود تنها دو یا سه مطلب برای این صفحه ارسال کرده بودم. اما بعد از راه اندازی این سیستم، در هر ماه چندین پیامک ارسال می کنم. نوشتن نامه - چه به روش سنتی با خودکار و کاغذ و چه با استفاده از کامپیوتر- نیاز به وقت و تمرکز دارد و در هر مکانی هم نمی شود نامه نوشت. اما پیامک این محدودیت ها را ندارد. من اولین پیامکم را در صف بنزین برایتال ارسال کردم که یکی از خوانندگان هم  در فلاش بک بعدی به آن اعتراض کرد.

- با راه اندازی سیستم پیامک ظاهرا نوشته هایی که مربوط به نویسندگان مجله باشد به آنها ارجاع می شود. نویسندگان هم حسب مورد پاسخگو هستند.  و گاه تماس تلفنی هم از سوی نویسندگان و گردانندگان مجله بر قرار می شود که منجر به گپ و گفت وگویی کوتاه خواهد شد. پی گیری و حساسیت آنها نسبت به نوشته های خوانندگان قابل تقدیر است.

- در سیستم فلاش بک پیامکی، به دلیل کوتاه بودن پیام ها نظرات مختلف  خوانندگان در کنار هم می آید. مثلا در یک شماره چند نفر از طرح روی جلد تعریف و تمجید کرده اند در چند سطر پایین تر خوانندگانی به شدت به همان طرح روی جلد اعتراض دارند که نشان گر سلیقه های مختلف خوانندگان است. اما جذابیت این روش  در چند شماره اول بود که مجله از سیستم پیامک استفاده می کرد و در حال حاضر با توجه به تکراری شدن جذابیت چندانی ندارد.

--کلی گویی به فلاش بک راه یافته جمله هایی مانند مصاحبه با فلانی خوب بود، عکس روی جلد عالی بود یا نقد فلان فیلم بد بود،  بسیار دیده می شود. اما این که به چه دلیل خوب یا بد بود . در نوشته های خوانندگان کمتر به چشم می خورد.

-کلمات نا زیبایی همچون مزخرف، افتضاح و... نیز بعد از راه اندازی سیستم پیامک به فلاش بک راه یافت.

- بعد از راه اندازی سیستم پیامک، کمتر مطلب مفصلی در این دو صفحه به چاپ رسیده. فراموش نکنیم که قبلا نوشته های فلاش بک عنوان داشتند. بعضی از آنها آن قدر مهم بودند که هم اکنون در صفحه بیست سال پیش در همین ماه آنها را مرور می کنید. اما بیست سال بعد، آیا مروری بر انبوه نظرات فلاش بک خواهید داشت؟

  کم گویی و گزیده گویی  از دستاورد های دنیای مجازی است و چاره ای هم نیست. در پیامک نمی توان مقاله چند ستونی نوشت. شما هم مقصر نیستید. باید مطلب مفصل و جانداری به دستتان برسد تا آن را چاپ کنید. اما مجله ای که همواره خوانندگان خود را به بیشتر خواندن و بیشتر نوشتن تشویق کرده، باید راه کار دیگری هم پیدا کند تا خوانندگان، بیشتر تشویق به نوشتن شوند. می توان به طریقی – مثلا فراخوان دادن جهت خاطره نویسی در خصوص مجله فیلم- نوشته های پر بار تری دریافت کرد. می توان این قانون را که نوشته ها باید در خصوص شماره های پیشین مجله باشند، برداشت و دامنه نوشته های خوانندگان را بیشتر کرد. مثلا از خوانندگان خواست تا خاطرات خود را از دوره های قدیمی جشنواره بنویسند و یا حتی از آنها بهاریه نویسی درخواست گردد.

/ 0 نظر / 13 بازدید