خیابان ولیعصر

  خیابان ولیعصر تهران از دو جهت معروف است:یکی طولانی بودن آن (بنا به قولی بلند ترین خیابان خاور میانه است.) و دیگری چنار های تنومند حاشیه خیابان که از میدان راه آهن تا تجریش به چشم م یخورند و سایه خوبی را در ایت خیابان ایجاد کرده اند. اما تازگی به دلیل ساخت برج ها در حاشیه این خیابان و حفاری های عمیق بسیاری از این چنار ها در حال خشک شده و پوسیدگی هستند. به ویژه در چهار راه ولیعر به دلیل حفاری های مکرر جهت ایجاد دو خط مترو و زیر گذر عابر پیاده، تعداد زیادی از درختان خشک شده اند.

  در عکس های زیر درختی را در خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی می بینید که بعد از خشک شدن به اثری هنری تبدیل شده.نمی دانم باید خوشحال باشیم یا ناراحت؟!

/ 0 نظر / 27 بازدید