نکته ای در مورد مصاحبه بهروز افخمی

 بهروز افخمی که منکر تئوری مؤلف در سینماست در مصاحبه ای نقل به مضمون گفته است: "مولف فیلم  هایم نویسندگان داستان ها هستند و من فقط آنها را کارگردانی کرده ام. کارگردان در این مواقع نقش رهبر ارکستر را دارد و نه آهنگساز". (مجله فیلم شماره 477 صفحه 102) که به نظر من مقایسه  درستی نیست.

 باید توجه داشت که اگر یک قطعه موسیقی توسط چند رهبر و چند ارکستر مختلف اجرا شود، نتیجه اجرا ها یکی خواهد بود. اما اگر یک فیلمنامه را چند کارگردان بسازند نتیجه کاملا متفوت خواهد شد. نمونه بارز آن فیلم"مردی که زیاد می دانست " است که دو بار توسط آلفرد هیچکاک ساخته شد که بار دوم تفاوت های بسیاری با فیلم اول دارد.

/ 0 نظر / 17 بازدید