نکته ای در مورد نقد های فیلم "ردکارپت"

 رد کارپت فیلمی صمیمی در مورد  عشق به سینماست. هر کس که یک بار در صف هرجشنواره ای به امید دیدن فیلمی ایستاده باشد با فیلم ارتباط بر قرار می کند. جای تعجب است که منتقدان -که خود باید از عاشقان سینما باشند- این میل و رغبت قهرمان فیلم را درک نکرده اند و رضا عطاران را به ذوق زدگی در مقابل جیم جارموش متهم می کنند. ای کاش منتقدان نیز در فیلمی مستند به طور ناگهانی با جیم جارموش روبرو می شدند تا واکنش آنها را ببینیم.

 شاید هم برخی از این منتقدان هیچ گاه در صف هیچ فیلمی نبوده اند و همیشه به عنوان مهمان ویژه در جشنواره ها حاضر شده اند!

/ 0 نظر / 14 بازدید