سالمندان و تفریحات

  خوشبختانه در سالهای اخیر فعالیت های تفریحی، فرهنگی و هنری تنوع پیدا کرده و برای افراد  و طبقاط مختلف  مقوله هایی از این دست به طور دسته بندی شده و اختصاصی وجود دارد. مثلا در فرهنگسرا ها انواع فعالیت ها مخصوص کودکان، زنان، افراد خانه دار و... وجود دارد. اما در این میان افرادی که بی نصیب مانده اند. سالمندان هستند. جای فرهنگسرایی ویژه سامندان، پارک مخصوص سالمندان، روزنامه یا مجله جهت سالمندان و از این قبیل خالی است. البته سالمندان می توانند از امکانات موجود  بهره ببرند اما به شرطی  که توان فیزیکی مشابه با غیر سالمندان داشته باشند. کمتر پارکی هست که پله و سراشیبی نداشته باشد و یا بتوان با صندلی چرخدار یا عصا به راحتی وارد آن شد.به علاوه معمولا اطراف پارک ها جای پارک خودرو هم به سختی پیدا می شود. اگر روزنامه یا مجله ای با حروف درشت و با مطالبی مناسب سالمندان منتشر شود حتما طرفدارانی پیدا خواهد کرد.  وضعیت پیاده رو ها جوی های آب و ایستگاه های اتوبوس هم چندان مناسب حال این افراد نیست.

/ 0 نظر / 13 بازدید